حذف بی اثر نمودن دروس مردودی - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره پنجم نشریه فناوری های سبز منتشر شد


حذف بی اثر نمودن دروس مردودی

حذف بی اثر نمودن دروس مردودی


آئین نامه‌های جدید آموزشی ورودی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در مقاطع مختلف تحصیلی به شماره ۱۲۰/۱۵۵۲۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۰ ارسال می‌گردد. به استحضار می رساند  با توجه به اینکه بی اثر نمودن دروس مردودی در آئین نامه جدید حذف شده است دانشجویان ورودی سال 1398 مجاز به بی اثر نمودن دروس مردودی نمی باشند. 

 

آیین نامه آموزشی دکتری تخصصیPh.D

آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

آیین نامه آموزشی کارشناسی

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی  سال98


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید