نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حذف بی اثر نمودن دروس مردودی

حذف بی اثر نمودن دروس مردودی


آئین نامه‌های جدید آموزشی ورودی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در مقاطع مختلف تحصیلی به شماره ۱۲۰/۱۵۵۲۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۰ ارسال می‌گردد. به استحضار می رساند  با توجه به اینکه بی اثر نمودن دروس مردودی در آئین نامه جدید حذف شده است دانشجویان ورودی سال 1398 مجاز به بی اثر نمودن دروس مردودی نمی باشند. 

 

آیین نامه آموزشی دکتری تخصصیPh.D

آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

آیین نامه آموزشی کارشناسی

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد یادگیری الکترونیکی  سال98