نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حکم انتصاب مدیر رشته بیوتکنولوژی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران

حکم انتصاب مدیر رشته بیوتکنولوژی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران


 

سرکار خانم دکتر زینب صالحی به موجب این حکم به مدت دو سال  از تاریخ ۹۹/۰۷/۰۱، به عنوان مدیر رشته بیوتکنولوژی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران منصوب شده اند.