خواص مواد پلیمری - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

خواص مواد پلیمری

خواص مواد پلیمری


تاریخچه آزمایشگاه خواص مواد پلیمری:

 


آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها در سال 1379 با مسئولیت آقای دکتر مطهری تاسیس شد و پس از ایشان در سال 1401 مسئولیت آزمایشگاه به عهده آقای دکتر جعفری قرار گرفت. این آزمایشگاه با دارا بودن تجهیزات مهمی مانند دستگاه Melt Flow Index, Tensile, Vicat, Shore, Impact در دو بخش آموزشی و پژوهشی فعالیت دارد. دستور کار آزمایشگاه در سال 1401 با فرمت پیشنهادی ریاست وقت دانشکده آقای دکتر ضرغامی، توسط کارشناس آزمایشگاه مورد بازنگری و تدوین مجدد قرار گرفت. در این آزمایشگاه دانشجویان پس از گذراندن مباحث تئوری درس خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها، درس آزمایشگاه را اخذ نموده و تعداد 8 آزمایش را با تدریس کارشناس آزمایشگاه انجام می دهند. آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها در حال حاضر بطور میانگین، سالانه بیش از 30 دانشجو در رشته مهندسی پلیمر را آموزش می دهد و بطور همزمان دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی نیز در آزمایشگاه مذکور مشغول کار بر روی پایان نامه ها و مقالات خود می باشند.

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید