دستورالعمل اجرای دروس نیم سال اول 1400 ویژه نودانشجویان مقطع کارشناسی ارشد - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

دستورالعمل اجرای دروس نیم سال اول 1400 ویژه نودانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

دستورالعمل اجرای دروس نیم سال اول 1400 ویژه نودانشجویان مقطع کارشناسی ارشد


پیرو نامه شماره ۸۳۳۸۴۳۳ مورخ ۰۳/‏۰۸/‏۱۴۰۰‬ درباره تقویم آموزشی دانشگاه ویژه نودانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، به استحضار می‌رساند، با توجه به محدوده زمانی این نیم سال به میزان ۱۰ هفته و ضرورت اتمام سرفصل دروس و برگزاری کلاس‌ها به میزان ۱۶ هفته برای هر عنوان درس موارد ذیل یادآوری و مستدعی است به مورد اجرا گذارده شود:

۱- تعداد واحد ارائه شده به نو دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در نیم‌سال جاری حداقل ۳ و حداکثر ۹ واحد باشد.

۲- کلاس‌ها به میزان ۱.۵ برابر یک نیم‌سال عادی (۱۶ هفته) در هر هفته ارائه شود. به عنوان مثال ارائه دروس ۲ واحدی به میزان ۱۵۰ دقیقه در هفته و در دو جلسه مجزا و دروس ۳ واحدی به میزان ۲۲۵ دقیقه در هفته و در سه جلسه مجزا برگزار شود.

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید