نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دوره‌های تابستانه آموزشی نرم‌افزارهای تخصصی

دوره‌های تابستانه آموزشی نرم‌افزارهای تخصصی


انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران برگزار می کند.
دوره‌های تابستانه آموزشی نرم‌افزارهای تخصصی

شروع دوره‌ها از: نهم مرداد ماه ۱۴۰۰

 ثبت نام برای عموم آزاد است.

https://evand.com/organizations/utsame

 با ما همراه باشید
https://t.me/Industryms

https://chat.whatsapp.com/EaqVr8x13vC9oQtK1VKv5L