نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر طاهونی

دکتر طاهونی


رئیس مرکز کامپیوتر

نسیم طاهونی
دانشیار
 فرآیند و نانوفناوری | نفت و گاز
پست الکترونیکی: 
61113433