نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی دستگاه طیف سنجی میکرورامان در دانشکده مهندسی شیمی

راه اندازی دستگاه طیف سنجی میکرورامان در دانشکده مهندسی شیمی


Model: SENTERRA

Company: BRUKER (Germany)

  • Confocal depth profiling with True­_Focus
  • Confocal Depth Resolution: 2µm
  • High spatial & spectral resolution (Spectral Resolution: < 3cm-1)
  • CCD detector
  • Spectral Range: 200-3000cm-1
  • Laser wavenumber: 785nm

آدرس: دانشگاه تهران- پردیس دانشکده های فنی- دانشکده مهندسی شیمی- مرکز آنالیز

 

شماره تماس: 61113059