رشته مهندسی نفت - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- جمعه، ۱۰ آذر ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

مراسم تقدیر از رتبه‌های برتر المپیاد دانشجویی

مراسم تقدیر از رتبه‌های برتر المپیاد دانشجویی

رشته مهندسی نفت

رشته مهندسی نفت


رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی نفت در سال تحصیلی 99-98 ورودی 96
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول زهرا المحمودی 810496297 38 19/48
رتبه دوم زهرا خلج 810496199 39 18/87
رتبه سوم ابوالفضل قدیمی 810496244 39 18/41
رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی نفت در سال تحصیلی 99-98 ورودی 97
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول سبحان کهن پور 810497350 34 18/44
رتبه دوم مرضیه خدادادی آق قلعه 810497243 32 18/37
رتبه سوم سیدمصطفی طباطبائی بافقی 810497278 32 18/28
رتبه های اول تا سوم دانشجویان رشته مهندسی نفت در سال تحصیلی 99-98 ورودی98
ترتیب رتبه نام  نام خانوادگی شماره دانشجویی تعداد واحد گذرانده در سال تحصیلی معدل کل در سال تحصیلی
رتبه اول مسعود غفاری 810498262 37 18/14
رتبه دوم کامران بابائی 810498202 36 18/12
رتبه سوم آرمان عزیزبیگی 810498258 37 17/09

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید