زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست - اعضای هیأت علمی فرعی - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- جمعه، ۱۰ آذر ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

مراسم تقدیر از رتبه‌های برتر المپیاد دانشجویی

مراسم تقدیر از رتبه‌های برتر المپیاد دانشجویی

زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست - اعضای هیأت علمی فرعی

زیست فناوری، داروسازی و محیط زیست - اعضای هیأت علمی فرعی


 محمد امامی نیری

علیرضا بهرامیان

 حسین بهمنیار

 عباسعلی خدادادی

بهزاد رستمی

 سیاوش ریاحی

 پیام زاهدی

 رحمت ستوده قره‌باغ

 مژده سجادی

 علی شکاری فرد

 سهراب‌علی قربانیان

 یداله مرتضوی

 زهرا منصورپور

 محمد علی موسویان


 

رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید