نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شرح وظایف + حسابداری و کارپردازی

شرح وظایف + حسابداری و کارپردازی


یکی از بخش‌های مهم که در زیرمجموعه معاونت اداری و مالی دانشکده مهندسی شیمی قرار دارد، حسابداری و کارپردازی می‌باشد. در حقیقت اهمیت موضوع را می‌توان با مواردی که در شرح وظایف این قسمت است بیان نمود:

1-  تهیه و تنظیم لیست مشخصات داوران مدعو و اساتید دانشکده مهندسی شیمی جهت پرداخت حق‌الزحمه

2-  ارتباط روزانه و هفتگی با بانک‌های طرف دانشکده جهت انتقال فیش‌ها و چک‌ها و نیز واردنمودن کلیه خریدهای دانشکده در سامانه معاملات فصلی اداره مالیات و دارائی

3- انواع خریدهای مربوط به دانشکده اعم از مصرفی و غیرمصرفی

4- تعامل با فروشگاه‌های مختلف در سطح شهر و انتخاب بهترین آنها از جهت کیفیت محصول، قیمت و تداوم کار با آنها