شیمی تجزیه - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- پنج‌شنبه، ۱۶ آذر ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

مراسم تقدیر از رتبه‌های برتر المپیاد دانشجویی

مراسم تقدیر از رتبه‌های برتر المپیاد دانشجویی

شیمی تجزیه

شیمی تجزیه


تاریخچه آزمایشگاه شیمی تجزیه:


آزمایشگاه شیمی تجزیه در ابتدا مشترک با درس شیمی تجزیه به‌صورت یک درس چهار واحدی تحت عنوان

" شیمی تجزیه و آزمایشگاه" ارائه می‌گردید. از سال ؟ با تصمیم شورای آموزشی دانشگاه یک واحد عملی آزمایشگاه از سه واحد تئوری درس جدا و تحت عنوان درس یک واحدی " آزمایشگاه شیمی تجزیه " برای دانشجو ارائه شد.

این آزمایشگاه با سرپرستی مرحوم جناب آقای دکتر زادمرد شروع به کار نمود و پس از آن جناب آقای دکتر حبیبی و سپس سرکار خانم مهندس قماشچی سرپرستان بعدی آزمایشگاه بودند که پس از بازنشستگی نامبردگان، از سال 1387 این مسئولیت بر عهده جناب آقای دکتر سهرابعلی قربانیان می‌‍‌‌‏باشد.

کارشناس مسئول آزمایشگاه سرکار خانم مهندس پریسا مطلوبی می‌باشند که دستور کار آزمایشگاه نیز توسط ایشان تدوین و تنظیم شده است.

اهداف آموزشی آزمایشگاه شیمی تجزیه:

ارائه آزمایشگاه در دو بخش شیمی تجزیه مبانی و دستگاهی امکان آنالیز و شناسایی و اندازه‌گیری مواد را به‌صورت مولکولی و یا عنصری در انواع نمونه های معدنی، آب، خاک و همچنین انواع نمونه های خوراکی ، برای دانشجویان فراهم می‌کند.

این آزمایشگاه هر ترم پذیرای 100 الی 120 دانشجو از رشته‌های مهندسی شیمی ، پلیمر و نفت می‌باشد.

 

پائیز 1401 

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید