نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شیمی فیزیک پلیمرها

شیمی فیزیک پلیمرها


آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک پلیمرها

سرپرست: دکتر بابک کفاشی (اطاق 340) ساختمان جدید مهندسی شیمی تلفن:61112189-66967789 Email:kaffashi@ut.ac.ir

محل آزمایشگاه: ساختمان هیدرولیک جنب آزمایشگاه شیمی آلی (نانو-بایوپلیمرها) تلفن: 61113060

-آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک وخواص ریولوژیکی پلیمرها با گردآوری تجهیزات جدید در زمینه شناسایی، بررسی خواص ریولوژیکی و حرارتی (DMTA)، اندازه گیری جرم مولکولی پلیمرها تهیه و آزمایش سیستمهای پلیمری مذاب، محلولی، رزینی و سوسپانسیونها و همچنین آنالیز و بررسی سیستمهای نانوکامپوزیتی پلیمری آماده همکاری و انجام آزمایشهای مورد درخواست در زمینه های فوق میباشد.

 

تجهیزات موجود در آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها

 1. رئومتر MCR 300 Anton Paar

 رئومتری با قابلیت کنترل تنش است که محدوده وسیعی از تست های پایا و دینامیک مثل منحنی جریان، آزمون­های وابسته به زمان و دما، تست خزش، نورد دامنه[1] و فرکانس[2] و همین­طور تست رهائی از تنش را پوشش می دهد.

 • محدوده تغییرات گشتاور: µN.m 5/0 تا mN.m 120 با دقتی برابر µN.m 002/0.
 • محدوده تغییرات فرکانس: Hz 001/0 تا Hz 1000.
 • محدوده تغییرات سرعت زاویه­ای: min-1  5-10 تا min-1 3000.
 • محدوده تغییرات دما: C° 150- تا C° 600.
 • ژئومتری­های اندازه­گیری:
 1. استوانه­های هم­مرکز (بر اساس استاندارد DIN 53 019/ISO 3219)
 2. مخروط­-­صفحه (بر اساس DIN 53 018/ISO 3219)
 3. صفحه-صحفه ()

 

شمائی از رئومتر MCR 300 Anton Paar با دو ژئومتری

 

 

2- رئومتر مذاب (MCR 102 Anton Paar)

 

  رئومتری با قابلیت کنترل تنش است که محدوده وسیعی از تست های پایا و دینامیک مثل منحنی جریان، آزمون­های وابسته به زمان و دما، تست خزش، نورد دامنه[3] و فرکانس[4] و همین­طور تست رهائی از تنش را پوشش می دهد. قابل ذکر است که نمونه­های مورد استفاده جامدند.

 • محدوده تغییرات گشتاور:  mN.m10 تا mN.m 200 با دقتی برابر mN.m 5/0.
 • محدوده تغییرات فرکانس: Hz 7-10 تا Hz 628.
 • محدوده تغییرات سرعت زاویه­ای: rad/s  7-10 تا rad/s 314.
 • محدوده تغییرات دما: C° 150- تا C° 1000.

 

شمائی از رئومتر MCR 102 Anton Paar

 1. پارامترهای قابل محاسبه در هر دو رئومتر:

 

 

انواع تست های قابل انجام در هر دو رئومتر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- آنالیز دینامیکی مکانیکی حرارتی[5] (DMS6100)

 

DMS6100 در محدوده دمائی C° 150- تا C° 600 قادر به اندازه­گیری ویسکوالاستیسیته­ی دینامیک، خزش و رهائی از تنش، با استفاده از روشهای خمش، کشش، برش و تراکم، بعنوان تابعی از دما، فرکانس و یا زمان خواهد بود.

 • محدوده تغییرات فرکانس: Hz 01/0 تا Hz 200.
 • محدوده تغییرات دما: C° 150- تا C° 600.
 • مشخصات نمونه­های مورد نیاز:

خمش

 

 

mm3 16×5×50

خمش سه نقطه­ای

 

 

mm3 16×5×50

کشش

 

 

mm3 10×3×35~5

فشار

 

 

طول mm 15 و قطر mm 10

برش

 

 

سطح مقطع mm2 100 و ضخامت mm 7

برش فیلم

 

 

mm3 15×1×50

 

 

 

شمائی از دستگاه آنالیز دینامیکی مکانیکی حرارتی (DMS6100)

 

 

4- کروماتوگرافی ژل تراوایی (Agilent 1260 Infinity)

 

GPC وسیله ای جهت تعیین متوسط وزنی و عددی وزن مولکولی و به علاوه توزیع وزن مولکولی یا همان پلی دیسپرسیتی می باشد. این دستگاه مجهز به دو سیستم GPC Cold با حلال های THF و کلروفرم می باشد. مدل دستگاه های GPC از نوع Agilent 1100 با دتکتور از نوع RI می باشد. ستونهای موجود قابلیت جداسازی نمونه هایی با متوسط وزنی  1000-3000000 g/molرا دارا میباشند. استاندارد کالیبراسیون از نوع پلی استایرن می باشد. متد مورد استفاده ASTM D6579-06 است. نمونه هایی قابلیت انجام دارند که اولاً به طور کامل در یکی از حلال های فوق حل شوند به طوریکه با عبور از فیلتر0.45µm  باعث بسته شدن قیلتر نشوند. همچنین داخل حلال حالت ژل یا دیسپرس پیدا نکنند و یک محلول کاملاً شفاف ایجاد نمایند. میزان ماده مورد نیاز حداکثر 20 mg می باشد و می بایست فاقد هرگونه حلال باشد.

 

 

 

شمائی از دستگاه کروماتوگرافی ژل تراوایی (Agilent 1260 Infinity)

 

 

5- اندازه­گیری قطر ذرات جامد مخلوطهای سوسپانسیونی[6] (Shimadzu SA-CP3)

 

 این آنالیزور مجهز به یک مکانیسم دورانی برای تولید نیروی گریز از مرکز بوده و از روش تهنشینی شتابدار برای اندازه­گیری قطر ذرات جامد در مخلوطهای سوسپانسیونی استفاده می­کند. هم­چنین می­توان از روش ثقلی و Centrifugal lift هم برای اندازه گیری ذرات سبک­تر از مایع تعلیق کننده استفاده کرد.

 • محدوده اندازه­گیری: mµ 500-02/0
 • غلظت مخلوط سوسپانسیونی: زیر یک درصد وزنی
 • ماکزیمم سرعت چرخش: rpm 5000
 • حجم سِل: cm3 3

 

شمائی از دستگاه اندازه­گیری قطر ذرات جامد در مخلوطهای سوسپانسیونی (Shimadzu SA-CP3)

 

 

 

6- ویسکومتر بروکفیلد  DV Pro II

 

 

شمائی از ویسکومتر بروکفیلد  DV Pro II

 

 

 

 

 

 

7- ویسکومتر Drop Ball + حمام آب دقیق Wise Bath

 

 

 

 

شمائی از ویسکومتر Drop Ball + حمام آب دقیق Wise Bath

8- هموژنایزر

 

9- اختلاط گر ( Dissolver) 8 لیتری نیمه صنعتی برای نرماسل ها و رزینها

10-آسیاب (Ball Mill) آزمایشگاهی

11-آون و پمپ خلا

12- دستگاه طیف سنجی مادون قرمز Shimadzu

13-دستگاه UV-Vis  ساخت  LKB-international

14-حمام اولتراسونیک

 

 [1] Amplitude sweeps

[2] Frequency sweeps

[3] Amplitude sweeps

[4] Frequency sweeps

[5] Dynamic Mechanical Thermal Analysis (DMTA)

[6] Particle Size Analyzer