اخبار و اطلاعیه ها

ضرورتها و اقدامات لازم برای نحوه حضور ایران در COP 27 با توجه به عملکرد ایران در COP 26

ضرورتها و اقدامات لازم برای نحوه حضور ایران در COP 27 با توجه به عملکرد ایران در COP 26


وبینار باشگاه صاحب نظران انرژی ایرانیان

موضوع:  " ضرورتها و اقدامات لازم برای نحوه حضور ایران در COP 27 با توجه به عملکرد ایران در COP 26 "

تاریخ: دوشنبه ۲۹ آذر  ۱۴۰۰

زمان: ساعت ۲۱ تا ۲۲ به وقت ایران

محیط ارایه : اسکایپ
https://join.skype.com/MqsbRLjjwCgR

ارائه دهنده: خانم دکتر فریور

سمت: رئیس امور توافق های بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری

 

آدرس کوتاه :