فرآیند و نانوفناوری - اعضای هیأت علمی اصلی - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- سه‌شنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره پنجم نشریه فناوری های سبز منتشر شد


فرآیند و نانوفناوری - اعضای هیأت علمی اصلی

فرآیند و نانوفناوری - اعضای هیأت علمی اصلی


حسین ابوالقاسمی

 حسین بهمنیار

 محمدحسن پنجه شاهی

 فرهنگ جلالی فراهانی

 علی اصغر حمیدی

 عباسعلی خدادادی

رحمت ستوده قره‌باغ

مجتبی شریعتی نیاسر

 نسیم طاهونی

  شهره فاطمی

 هومن فتوره‌چی

 سهراب‌علی قربانیان

 یدالله مرتضوی

 نوید مستوفی

زهرا منصورپور

محمدعلی موسویان

هدایت عزیزپور

 

رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید