فرایند و نانوفناوری-اعضای هیأت علمی فرعی - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- چهارشنبه، ۹ خرداد ۱۴۰۳

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

فرایند و نانوفناوری-اعضای هیأت علمی فرعی

فرایند و نانوفناوری-اعضای هیأت علمی فرعی


 امید توکلی

 سید حسن جعفری

 نگهدار حسین پور

 پریسا خدیوپارسی

حمید راشدی

 محمدرضا رسایی

 مجتبی شریعتی نیاسر

  زینب صالحی

 بهنام صدایی

محمدحسین صراف زاده

 رضا ضرغامی

 مژگان عباسی

 قاسم عموعابدینی

 بابک کفاشی

 سیامک مطهری

 محمدرضا مهرنیا

 علی وطنی


 

رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید