فرم های کارکنان - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- جمعه، ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

کتاب مشترک اعضای هیات‌علمی دانشکدگان فنی، برنده جایزه کتاب سال شد

کتاب مشترک اعضای هیات‌علمی دانشکدگان فنی، برنده جایزه کتاب سال شد

فرم های کارکنان

فرم های کارکنان


فرم تحویل برچسب تردد پارکینگ‌های دانشگاه تهران
فرم تحویل کارت موقت تردد در پارکینگ‌های دانشگاه تهران
فرم تاسیسات
فرم درخواست خرید
فرم نقلیه

ورود به سایت بیمه رازیNEW!

لیست مراکز درمانی تحت پوشش بیمه رازی.NEW!

همکاران بیمه شده گرامی می‌توانند پس از ورود به لینک https://hl.razi24.ir (کاربری و رمز: کد ملی) در منوی اعلام و پیگیری هزینه‌های درمانی مخصوص بیمه شدگان علاوه بر رؤیت مشخصات افراد تحت تکفل خود، می‌توانند نسبت به بارگذاری اسناد هزینه‌های درمانی خود اقدام نمایند و درمنوی پیگیری هزینه‌های درمانی، پس از ارزیابی و مشاهده وضعیت (در انتظار دریافت مدارک)، اصل مدارک درمانی را با فرم تحویل مدارک،توسط نماینده محترم رفاهی (طبق جدول حضور قبلی) به واحد بیمه، مستقر در مرکز بهداشت دانشگاه تحویل گردد

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید