نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه کلیه دانشجویانی که مشمول پرداخت شهریه می باشند

قابل توجه کلیه دانشجویانی که مشمول پرداخت شهریه می باشند


قابل توجه کلیه دانشجویانی که مشمول پرداخت شهریه می باشند

1396/11/3

(قابل توجه کلیه دانشجویانی که مشمول پرداخت شهریه می باشند)

-        در صورت عدم پرداخت شهریه نیمسال 2-97-96  مجاز به انتخاب  واحد
نیمسال 2-97-96 نمی باشید
. خواهشمند است صرفاً بصورت الکترونیکی نسبت به پرداخت شهریه خود قبل از شروع ثبت نام نیمسال 2-97-96 هر چه سریعتر اقدام نمایید.

-        جهت آگاهی از مراحل پرداخت شهریه به صورت الکترونیکی به اطلاعیه ثبت نام در سایت http://egufa.ut.ac.irتوجه فرمایید.

 

اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی