نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قطب مهندسی فرایند داروسازی

قطب مهندسی فرایند داروسازی


 

مدیر قطب: دکتر رضا ضرغامی

دفتر: پردیس مرکزی دانشکده‏ های فنی

دانشگاه تهران - طبقه 2 - دفتر ریاست            

تلفن: 61112203-021

ایمیل: