قطب مهندسی فرایند داروسازی - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- دوشنبه، ۴ مهر ۱۴۰۱

اخبار آموزشی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

"شماره 122 نشریه مهندسی شیمی ایران منتشر شد"


"حکم انتصاب جناب آقای دکتر رحمت ستوده قره‌ باغ به عنوان رئیس دانشکدگان فنی دانشگاه تهران"


قطب مهندسی فرایند داروسازی

قطب مهندسی فرایند داروسازی


 

مدیر قطب: دکتر رضا ضرغامی

دفتر: پردیس مرکزی دانشکده‏ های فنی

دانشگاه تهران - طبقه 2 - دفتر ریاست            

تلفن: 61112203-021

ایمیل:

 


نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکده

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید