لیست اسامی دانشجویان دکتری بیوتکتولوژی - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- پنج‌شنبه، ۱۶ آذر ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

مراسم تقدیر از رتبه‌های برتر المپیاد دانشجویی

مراسم تقدیر از رتبه‌های برتر المپیاد دانشجویی

لیست اسامی دانشجویان دکتری بیوتکتولوژی

لیست اسامی دانشجویان دکتری بیوتکتولوژی


متقاضیان دکتری بیوتکنولوژی 99 یکشنبه 99/7/6
زمان مصاحبه نام خانوادگی نام
یکشنبه 99/7/6   8/20  صبح  شمس الهی زهرا
یکشنبه 99/7/6   8/40   صبح  حسینی سیده پروین
یکشنبه 99/7/6         9   صبح  حسینی سیدارمان
 
یکشنبه 99/7/6    9/20 صبح  مشهدی فاطمه
یکشنبه 99/7/6   9/40  صبح  میرشفیعی مژده سادات
یکشنبه 99/7/6      10   صبح  زنگنه معصومه
یکشنبه 99/7/6   10/20  صبح  هاشمی افضل فریبا
یکشنبه 99/7/6   10/40   صبح  جعفری فرجام سیده نازیلا
یکشنبه 99/7/6       11 صبح  پاشایی مرنی الناز
یکشنبه 99/7/6   11/20   صبح  والی نسیم
 
یکشنبه 99/7/6   11/40 صبح  گوران اوریمی حمید
 
یکشنبه 99/7/6      12 ظهر  گل نراقی قمی احمدرضا

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید