لیست اسامی دانشجویان دکتری بیوتکتولوژی - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- شنبه، ۷ خرداد ۱۴۰۱

chemical
پایگاه خبری - تحلیلی

chemical
دانشگاه تهران دانشگاه بدون دخانیات

chemical
مرکز مشاوره دانشگاه تهران

chemical
تمامی اخبار در یک صفحه

اخبار آموزشی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

انتشار کتاب روش‌های عددی کاربردی در مهندسی شیمی (به زبان انگلیسی) توسط آقای دکتر مستوفی

لیست اسامی دانشجویان دکتری بیوتکتولوژی

لیست اسامی دانشجویان دکتری بیوتکتولوژی


متقاضیان دکتری بیوتکنولوژی 99 یکشنبه 99/7/6
زمان مصاحبه نام خانوادگی نام
یکشنبه 99/7/6   8/20  صبح  شمس الهی زهرا
یکشنبه 99/7/6   8/40   صبح  حسینی سیده پروین
یکشنبه 99/7/6         9   صبح  حسینی سیدارمان
 
یکشنبه 99/7/6    9/20 صبح  مشهدی فاطمه
یکشنبه 99/7/6   9/40  صبح  میرشفیعی مژده سادات
یکشنبه 99/7/6      10   صبح  زنگنه معصومه
یکشنبه 99/7/6   10/20  صبح  هاشمی افضل فریبا
یکشنبه 99/7/6   10/40   صبح  جعفری فرجام سیده نازیلا
یکشنبه 99/7/6       11 صبح  پاشایی مرنی الناز
یکشنبه 99/7/6   11/20   صبح  والی نسیم
 
یکشنبه 99/7/6   11/40 صبح  گوران اوریمی حمید
 
یکشنبه 99/7/6      12 ظهر  گل نراقی قمی احمدرضا

 


نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکده

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید