لیست اسامی مصاحبه دکتری مهندسی شیمی - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- جمعه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

لیست اسامی مصاحبه دکتری مهندسی شیمی

لیست اسامی مصاحبه دکتری مهندسی شیمی


متقاضیان دکتری مهندسی شیمی  99 مورخ شنبه، یکشنه و دوشنبه 5، 6 و 7 مهرماه

زمان مصاحبه نام خانوادگی نام
شنبه 99/7/5    8:20 صبح  دیدنده محسن
شنبه 99/7/5    8:40 صبح  باقری کبری
شنبه 99/7/5    9صبح  هاشمی محمدمهدی
شنبه 99/7/5    9:20 صبح  شاکرمی رضا
شنبه 99/7/5    9:40صبح  بنادری احمد
شنبه 99/7/5    10 صبح  فاضل نسب مهدیه
شنبه 99/7/5    10:20صبح  شاهمنصوری مریم
شنبه 99/7/5    10:40 صبح  محمدی الهام
شنبه 99/7/5    11 صبح  باقری خشایار
شنبه 99/7/5    11:20صبح  محرابی خیام
شنبه 99/7/5    11:40 صبح  ثامری پور عماد
شنبه 99/7/5    12 ظهر   مصطفوی امیرحسین
شنبه 99/7/5    13 بعدظهر داوری امین
 
شنبه 99/7/5   13:20 بعدازظهر خامدا مرضیه
شنبه 99/7/5   13:40 بعدازظهر  بنی هاشمیان سیدمسعود
شنبه 99/7/5    14 بعدازظهر   خدابخشی تباراهنگر زهرا
شنبه 99/7/5   14:20 بعدازظهر   احمدی کاسانی علی
شنبه 99/7/5   14:40 بعدازظهر  صابری فرزانه
شنبه 99/7/5    15 بعدازظهر   گودرزی محمدرضا
شنبه 99/7/5   15:20 بعدازظهر   صیامیان گرجی علی
شنبه 99/7/5   15:40 بعدازظهر  دیناری سجاد
 
شنبه 99/7/5    16 بعدازظهر   جعفری محمدامین
شنبه 99/7/5   16:20 بعدازظهر   تیموری سیده مریم
شنبه 99/7/5   16:40 بعدازظهر  شهوردی نگین
یکشنبه 99/7/6    8:20 صبح  شاه حسینی شبنم
یکشنبه 99/7/6    8:40 صبح  مهدی زاده قوهه فرنگیس
یکشنبه 99/7/6      9  صبح  حمزه زاده نخجوانی سحر
یکشنبه 99/7/6    9:20 صبح  نظامی شانلی
یکشنبه 99/7/6    9:40 صبح  فتحی دارانی سمانه
یکشنبه 99/7/6    10 صبح  منتظری مهناز
 
یکشنبه 99/7/6    10:20 صبح  پورزاده فلاح شیما
یکشنبه 99/7/6    10:40 صبح  زرگر سیدعبدالرضا
 
یکشنبه 99/7/6    11 صبح  رضایی حیدر
یکشنبه 99/7/6   11:20 صبح  هوشیاری مهدی
یکشنبه 99/7/6    11:40 صبح  نظری حسن ابادی کامران
یکشنبه 99/7/6    12 ظهر   رحمانی کره گه صمد
دوشنبه 99/7/7    8:20 صبح  حریری ارمین
 
دوشنبه 99/7/7    8:40 صبح  مقصودی سینا
دوشنبه  99/7/7      9صبح  علیون احمد
دوشنبه 99/7/7    9:20 صبح  صفری یزد مسعود
دوشنبه 99/7/7    9:40صبح  سرورامینی حسین
دوشنبه 99/7/7    10صبح  مهدی پوردلی هادی
دوشنبه 99/7/7    10:20صبح  ترکیان محمد
دوشنبه 99/7/7    10:40صبح  عسکری سجاد
 
دوشنبه 99/7/7    11صبح  بهروز مسعود
 
دوشنبه 99/7/7    11:20 صبح  حیدری پبدنی حمید
دوشنبه 99/7/7    11:40 صبح  مقدم صابر
دوشنبه 99/7/5    12 ظهر  مقصودی متین

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید