لیست متقاضیان دکتری پلیمر 99 - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

  • اطلاعیه ها

اخبار نشریات داخلی

اخبار کنفرانس ها

  پنج‌شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ بیشتر بدانید...
  چهارشنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...
  شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر بدانید...

اخبار و رویدادها

لیست متقاضیان دکتری پلیمر 99

لیست متقاضیان دکتری پلیمر 99


 

  متقاضیان دکتری پلیمر 99  
     
زمان مصاحبه نام خانوادگی نام
          شنبه 99/7/5    8:20 صبح فشندی سجاد
          شنبه 99/7/5   8:40 صبح شیران مریم
          شنبه 99/7/5     9 صبح ذاکری ملیکا
           شنبه 99/7/5     9/20 صبح                     کریمی سارا
 
          شنبه 99/7/5     9/40 صبح                     سمائی صدیقه
 
           شنبه 99/7/5  10صبح ایزدی کاهکشی زهرا
          شنبه 99/7/5   10:20 صبح کدخدازاده موخر مهدخت
           شنبه 99/7/5    10/40 صبح اشکانی مژده
           شنبه 99/7/5    11 صبح جامدی فرشته
           شنبه 99/7/5    11/20صبح بهبود رسول
           شنبه 99/7/5    11/40 صبح محمدی قایقچی مرتضی
           شنبه 99/7/5   12 ظهر محمدی سعید

 

آدرس کوتاه :