نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مبانی پالایش + کد + new

مبانی پالایش + کد + new


مبانی پالایش نفت

chemical

مبانی پالایش نفت

نویسنده: دکتر گیتی ابوالحمد

ناشر: دانشگاه تهران

تعداد صفحات: 640

تاریخ انتشار: 1398