نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

متقاضیان دکتری استعداد درخشان

متقاضیان دکتری استعداد درخشان


متقاضیان دکتری استعداد درخشان

94/03/19

 

 

 به اطلاع می رساند آن دسته از متقاضیان دکتری استعداد درخشان مهندسی شیمی که در خصوص تشکیل پرونده اقدام نموده اند، جهت مصاحبه حضوری روز یکشنبه 24/3/93 ساعت 9 صبح به پردیس مرکزی فنی ( خیابان انقلاب) دانشکده مهندسی شیمی، تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند.