معاونت اداری و مالی - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- جمعه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

معاونت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی


شرح وظایف


معاونت اداری- مالی دانشکده‌ی مهندسی شیمی در سال ۱۳82 تشکیل گردید. این معاونت، به همراه هیات اجرایی دانشکده، وظیفه‌ی سامان‌دهی و مدیریت کلیه‌ی امور اجرایی و مالی دانشکده‌ را بر عهده دارد. بخش‌های رسیدگی و نوسازی آزمایشگاه­های آموزشی و برخی فضاهای پژوهشی، مرکز کامپیوتر، امور اداری و پشتیبانی (امور عمومی)، حسابداری و کارپردازی از زیرمجموعه‌های این معاونت هستند. با توجه به گستردگی مساحت دانشکده واقع در پردیس مرکزی و شمار بالای دانشجویان و همچنین برای نیل به اهداف تعیین شده در برنامه‌ی راهبردی دانشکده تا سال ۱۴۰۴، این معاونت وظایف متعددی بر عهده دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:


 •  همکاری و برگزاری جلسات منظم ماهیانه با معاونت اداری و مالی دانشکدگان فنی در نظارت و اجرای هر چه بهتر وظایف اداری و مالی مربوط به دانشکده مهندسی شیمی
 • تعیین راهبردهای دانشکده در راستای تامین منابع مالی پایدار و حرکت در راستای انجام این راهبردها
 • برنامه‌ریزی برای امور جاری و توسعه‌ی متوازن بخش‌های مختلف
 • مدیریت منابع مالی موجود و ایجاد منابع مالی پایدار در راستای اهداف برنامه‌ی راهبردی دانشکده
 • مدیریت امور پرسنلی و ارتقاء بهره وری سازمانی و امور جـذب و استخـدام کارکنـان و نیروی امریه سربازی در چارچوب ضوابط دانشگاه و دانشکدگان فنی در سهمیه های تعیین شده برای دانشکده مهندسی شیمی
 • ارائه گزارش عملکرد سالانه کلیۀ فعالیت‌های بخش معاونت اداری و مالی دانشکده به دانشکدگان فنی
 • مدیریت کلیه‌ی خریدها و پرداخت‌ها
 • حسابرسی و بودجه‌ریزی منابع مالی
 • نگهداری و توسعه‌ی زیرساخت‌های شبکه‌، مرکز کامپیوتر و نگهداری و توسعه‌ی فیزیکیِ محیط آموزشی و پژوهشی دانشکده، و تلاش برای ارتقای فضا و امکانات آزمایشگاهی
 • تدوین برنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و نظارت بر حسن اجرای آن
 • پشتیبانی و تامین نیازهای دانشکده، مانند امکانات آموزشی و زیرساخت‌های پژوهشی، امور تاسیساتی و تعمیراتی، و بهداشت محیط
 • حفظ و حراست از اموال دانشکده
 • ایجاد بستر مناسب جهت توسعه‌ی همکاری با شرکت‌های بزرگ صنعتی و فعالان بازار کار، در راستای ارتباط بیشتر بین صنعت و دانشکده‌ی مهندسی شیمی
 • تخصیص امکانات و فضای همکاری بین دانشکده با اعضای هیات علمی و دانشجویان در راستای ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه‌ی فعالیت‌های صنعتی
 • سامان‌دهی و تامین منابع مالی جهت برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، گردهمایی‌ها و جشن‌ها در دانشکده
 • برنامه‌ریزی بازدیدهای دانشجویی
 • تامین محل استقرار و همکاری با انجمن‌های علمی فعال، تشکل‌های متنوع و خلاق دانشجویی و کانون خانه و دانشگاه

  معاونت اداری- مالی دانشکده‌ی مهندسی شیمی در سال ۱۳82 تشکیل گردید. این معاونت، به همراه هیات اجرایی دانشکده، وظیفه‌ی سامان‌دهی و مدیریت کلیه‌ی امور اجرایی و مالی دانشکده‌ را بر عهده دارد. بخش‌های رسیدگی و نوسازی آزمایشگاه­های آموزشی و برخی فضاهای پژوهشی، مرکز کامپیوتر، امور اداری و پشتیبانی (امور عمومی)، حسابداری و کارپردازی از زیرمجموعه‌های این معاونت هستند. با توجه به گستردگی مساحت دانشکده واقع در پردیس مرکزی و شمار بالای دانشجویان و همچنین برای نیل به اهداف تعیین شده در برنامه‌ی راهبردی دانشکده تا سال ۱۴۰۴، این معاونت وظایف متعددی بر عهده دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

 • همکاری و برگزاری جلسات منظم ماهیانه با معاونت اداری و مالی دانشکدگان فنی در نظارت و اجرای هر چه بهتر وظایف اداری و مالی مربوط به دانشکده مهندسی شیمی
 • تعیین راهبردهای دانشکده در راستای تامین منابع مالی پایدار و حرکت در راستای انجام این راهبردها
 • برنامه‌ریزی برای امور جاری و توسعه‌ی متوازن بخش‌های مختلف
 • مدیریت منابع مالی موجود و ایجاد منابع مالی پایدار در راستای اهداف برنامه‌ی راهبردی دانشکده
 • مدیریت امور پرسنلی و ارتقاء بهره وری سازمانی و امور جـذب و استخـدام کارکنـان و نیروی امریه سربازی در چارچوب ضوابط دانشگاه و دانشکدگان فنی در سهمیه های تعیین شده برای دانشکده مهندسی شیمی
 • ارائه گزارش عملکرد سالانه کلیۀ فعالیت‌های بخش معاونت اداری و مالی دانشکده به دانشکدگان فنی
 • مدیریت کلیه‌ی خریدها و پرداخت‌ها
 • حسابرسی و بودجه‌ریزی منابع مالی
 • نگهداری و توسعه‌ی زیرساخت‌های شبکه‌، مرکز کامپیوتر و نگهداری و توسعه‌ی فیزیکیِ محیط آموزشی و پژوهشی دانشکده، و تلاش برای ارتقای فضا و امکانات آزمایشگاهی
 • تدوین برنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و نظارت بر حسن اجرای آن
 • پشتیبانی و تامین نیازهای دانشکده، مانند امکانات آموزشی و زیرساخت‌های پژوهشی، امور تاسیساتی و تعمیراتی، و بهداشت محیط
 • حفظ و حراست از اموال دانشکده
 • ایجاد بستر مناسب جهت توسعه‌ی همکاری با شرکت‌های بزرگ صنعتی و فعالان بازار کار، در راستای ارتباط بیشتر بین صنعت و دانشکده‌ی مهندسی شیمی
 • تخصیص امکانات و فضای همکاری بین دانشکده با اعضای هیات علمی و دانشجویان در راستای ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه‌ی فعالیت‌های صنعتی
 • سامان‌دهی و تامین منابع مالی جهت برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، گردهمایی‌ها و جشن‌ها در دانشکده
 • برنامه‌ریزی بازدیدهای دانشجویی
 • تامین محل استقرار و همکاری با انجمن‌های علمی فعال، تشکل‌های متنوع و خلاق دانشجویی و کانون خانه و دانشگاه
 • اعضای هیات اجرایی: رئیس دانشکده (دکتر رضا ضرغامی)، معاون مالی-اداری (دکتر پیام زاهدی)، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی (دکتر زهرا منصورپور) و معاون پژوهشی (دکتر امید توکلی)

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید