نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی: دکتر زهرا منصورپور  
   
کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی و پژوهشی (مقطع دکتری): علی نوروزی  
   
کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی (مقطع ارشد): رسول امیری  
       
کارشناس آموزش: خانم حسنی                              
       
کارشناس آموزش: خانم اصفهانیان
       
کارشناس آموزش: خانم مقدسیان