معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- جمعه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


 

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی:

دکتر زهرا منصورپور

دفتر: پردیس مرکزی دانشکده‏ های فنی

دانشگاه تهران - طبقه 2 - دفتر معاونت

تلفن: 61112196-021

ایمیل: mansourp@ut.ac.ir

 

 

علی نوروزی

تلفن: 61113061-021

ایمیل: anoroozi@ut.ac.ir

کارشناس مسئول آموزش (موارد خاص)

 

 

رسول امیری شیراز

تلفن: 61112865-021

ایمیل: amirishiraz@ut.ac.ir

کارشناس آموزش (مقطع کارشناسی ارشد)

 

 
معصومه حسنی

تلفن: 61112245-021 - 02166953023

ایمیل: mhasany@ut.ac.ir

کارشناس آموزش (مقطع کارشناسی)


 
کبری اصفهانی

تلفن: 61112245-021  - 02166953023

ایمیل: kesfahani@ut.ac.ir

کارشناس آموزش (مقطع کارشناسی)


 

 

رخساره مقدسیان

تلفن: 61112245-021 - 02166953023

ایمیل: r_moghaddasian@ut.ac.ir

کارشناس آموزش (مقطع کارشناسی)


 

 

سمیه حسن نژاد

تلفن: 61113059-021

ایمیل: shassannejad@ut.ac.ir

کارشناس آموزش (مقطع  دکتری)


 

 

فاطمه جمشیدی

تلفن: 61112865-021 

ایمیل: fjamshidi@ut.ac.ir

کارشناس آموزش (مقطع کارشناسی ارشد)

 

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید