نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی دانشکده

معرفی دانشکده


کشور ما دارای ذخائر عظیم نفت، گاز، ذغال سنگ و منابع متنوع مواد معدنی می‌باشد.استقلال اقتصادی و خودکفایی صنعتی کشور در گرو نقش کلیدی‌ ای است که مجموعه صنایع شیمیائی کشور ایفا می‌نماید . بیشتر ....