معرفی - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره پنجم نشریه فناوری های سبز منتشر شد


معرفی

معرفی


معرفی


مرکز آنالیز دستگاهی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران با بهره مندی از امکانات دستگاهی مناسب و کارشناسان شیمی تجزیه، آماده ارائه خدمات آنالیز مواد به پژوهشگران دانشگاه و صنایع،  بویژه پژوهشگران  و دانشجویان دانشگاه تهران  می باشد.


 

دستگاه ها و تجهیزات این مرکز عبارتند از:

  • کروماتوگراف گازی (GC)
  • گروماتوگراف مایع (HPLC)
  • طیف سنج زیر قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)
  • طیف سنج رامان (RAMAN)
  • طیف سنج مولکولی مرئی- فرابنفش(UV-Vis)
  • گرماسنج روبشی تفاضلی(DSC)

برخی از زمینه های آنالیز عبارتند از:

آنالیز برش های نفتی- آنالیز ترکیبات آلی در آب، پساب و خاک - آنالیز باقیمانده سموم در مواد غذایی - آنالیز کاتیون ها و آنیون های آب - - آنالیز سموم و ترکیبات آلی سمّی در نمونه های آب و خاک - آنالیز کیفی ترکیبات آلی- آنالیز اسانس ها وداروها-  تعیین درجه خلوص حلال های آلی وبررسی رفتار حرارتی مواد و پلیمرها و...


این مرکز همچنین آمادگی همکاری در طرح های پژوهشی مرتبط با آنالیز مواد را دارد.

آدرس: خیابان 16 آذر- دانشگاه تهران- دانشکدگان فنی- دانشکده مهندسی شیمی

 تلفن: 61112251                   نمابر: 66957784

 

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید