نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهلت ارائه درخواست حذف نیمسال ۲-۹۸

مهلت ارائه درخواست حذف نیمسال ۲-۹۸


باتوجه به اصلاح تاریخ حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در تقویم آموزشی، آخرین مهلت ارائه درخواست جهت حذف نیمسال تحصیلی (با احتساب - بدون احتساب) در سنوات تحصیلی تا پایان زمان حذف اضطراری طبق تقویم دانشگاهی می‌باشد. بدیهی است به درخواست‌های واصل شده پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.