نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهلت نهایی برگزاری جلسات دفاعیه در پایان نیمسال اول 1400

مهلت نهایی برگزاری جلسات دفاعیه در پایان نیمسال اول 1400


 

احتراماً به استحضار می‌رساند، مهلت نهایی  برگزاری جلسات دفاعیه پایان نامه / رساله در  نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 ، تاریخ  1400/11/15 می باشد . بدیهی است با توجه به شروع  کلاسهای  نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ از تاریخ 1400/11/16، برگزاری جلسات دفاعیه رساله/ پایان نامه  دانشجویان از این تاریخ  منوط به ایجاد نیمسال  و با پرداخت هزینه روزشمار خواهد بود.