نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی

مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی


مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی

chemical

مکانیک سیالات برای مهندسان شیمی


نویسنده : اف. آ. هلند، آر. براگ

مترجم : مجتبی شریعتی‌نیاسر

ناشر: دانشگاه تهران

تعداد صفحات: 298

تاریخ انتشار1391 :