نفت - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- یک‌شنبه، ۸ خرداد ۱۴۰۱

chemical
پایگاه خبری - تحلیلی

chemical
دانشگاه تهران دانشگاه بدون دخانیات

chemical
مرکز مشاوره دانشگاه تهران

chemical
تمامی اخبار در یک صفحه

اخبار آموزشی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

انتشار کتاب روش‌های عددی کاربردی در مهندسی شیمی (به زبان انگلیسی) توسط آقای دکتر مستوفی

نفت

نفت


در حال حاضر صنعت نفت نقش حامی و پشتوانه برای حوزه های دیگر صنعتی و اقتصادی در کشور را داشته و اهمیت آن در تمام سطوح مدیریتی و تصمیم گیری انکار ناپذیر است. از طرفی کاهش این وابستگی و توسعه صنعت و اقتصاد در حوزه های غیر وابسته به نفت جز با حمایت های بخش نفت ممکن نیست. لذا به روز رسانی و بومی سازی دانش و تکنولوژی های جاری در حوزه نفت، فعالیت  مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و ایجاد ساختارهای علمی با پشتوانه صنعت را می طلبد.
 در این راستا  انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران به عنوان یک مرکز تحقیقاتی مجهز از طریق پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، برگزاری کنفرانس های علمی  و همکاری مستمر با صنعت،  سعی در ایفای نقش موثر در توسعه امور  زیربنایی  در حیطه ی بومی سازی دانش بالادستی در صنعت نفت را دارد.
مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه ها در انستیتو مهندسی نفت شامل آنالیز سنگ و سیال ، ازدیاد برداشت، جریان سیال چندفازی ، تحقیقات ساختار حفرات، تعیین ترشوندگی و IFT و مرکز محاسبات، علاوه بر تامین تجهیزات برای  پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود، در فعالیت های تحقیقاتی، صنعتی و دانش بنیان در راستای توسعه صنعت بالادستی نفت همکاری می نمایند.

 


نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکده

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید