هم اندیشی مجازی در زمینه مدیریت مصرف برق - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- جمعه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

هم اندیشی مجازی در زمینه مدیریت مصرف برق

هم اندیشی مجازی در زمینه مدیریت مصرف برق


 موضوع: "برنامه های پاسخگویی بار، راهکاری موثر برای مقابله با چالش پیک های بحرانی شبکه سراسری برق"

تاریخ: سه شنبه 18 خرداد  ۱۴۰۰

زمان : ساعت ٢١ تا ٢٢ به وقت ایران

محیط ارایه : اسکایپ
https://join.skype.com/fvicFjD1Efbs

ارائه دهنده :  دکتر حبیب اله اعلمی

سمت: مشاور پژوهشگاه نیرو و آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید