نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هم اندیشی مجازی در زمینه مدیریت مصرف برق

هم اندیشی مجازی در زمینه مدیریت مصرف برق


 موضوع: "برنامه های پاسخگویی بار، راهکاری موثر برای مقابله با چالش پیک های بحرانی شبکه سراسری برق"

تاریخ: سه شنبه 18 خرداد  ۱۴۰۰

زمان : ساعت ٢١ تا ٢٢ به وقت ایران

محیط ارایه : اسکایپ
https://join.skype.com/fvicFjD1Efbs

ارائه دهنده :  دکتر حبیب اله اعلمی

سمت: مشاور پژوهشگاه نیرو و آزمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه شهید بهشتی