نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار باشگاه صاحب نظران انرژی ایرانیان "تامین مالی تغییر اقلیم "

وبینار باشگاه صاحب نظران انرژی ایرانیان "تامین مالی تغییر اقلیم "


وبینار باشگاه صاحب نظران انرژی ایرانیان

موضوع:  " تامین مالی تغییر اقلیم  "

تاریخ: چهارشنبه ۲۲ دی   ۱۴۰۰

زمان: ساعت ۲۱ تا ۲۲ به وقت ایران

محیط ارایه : اسکایپ
https://join.skype.com/AgdPVEbtcQ9M

ارائه دهنده: خانم دکتر اشرفی

سمت: دکتری اقتصاد و عضو هیات مدیره بیمه ایران