وبینار باشگاه صاحب نظران انرژی ایرانیان "تامین مالی تغییر اقلیم " - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- یک‌شنبه، ۲۴ تیر ۱۴۰۳

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

وبینار باشگاه صاحب نظران انرژی ایرانیان "تامین مالی تغییر اقلیم "

وبینار باشگاه صاحب نظران انرژی ایرانیان "تامین مالی تغییر اقلیم "


وبینار باشگاه صاحب نظران انرژی ایرانیان

موضوع:  " تامین مالی تغییر اقلیم  "

تاریخ: چهارشنبه ۲۲ دی   ۱۴۰۰

زمان: ساعت ۲۱ تا ۲۲ به وقت ایران

محیط ارایه : اسکایپ
https://join.skype.com/AgdPVEbtcQ9M

ارائه دهنده: خانم دکتر اشرفی

سمت: دکتری اقتصاد و عضو هیات مدیره بیمه ایران

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید