نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار سازوکار پیمایش دانش آموختگان آموزش عالی با تأکید بر آموزش مهندسی

وبینار سازوکار پیمایش دانش آموختگان آموزش عالی با تأکید بر آموزش مهندسی


لینک دسترسی به محیط سخنرانی

 
:نرم افزار مورد نیاز جهت اتصال به محیط از طریق کامپیوتر به شرح زیر است (ادوبی کانکت)

 https://utec.ut.ac.ir/documents/14446870/15157741/connect.exe

پس از اجرای برنامه فوق، لینک جلسه  را در آن کپی و پس از تأیید و درج نام، به محیط سخنرانی وارد خواهید شد.