وبینار سازوکار پیمایش دانش آموختگان آموزش عالی با تأکید بر آموزش مهندسی - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- چهارشنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره پنجم نشریه فناوری های سبز منتشر شد


وبینار سازوکار پیمایش دانش آموختگان آموزش عالی با تأکید بر آموزش مهندسی

وبینار سازوکار پیمایش دانش آموختگان آموزش عالی با تأکید بر آموزش مهندسی


لینک دسترسی به محیط سخنرانی

 
:نرم افزار مورد نیاز جهت اتصال به محیط از طریق کامپیوتر به شرح زیر است (ادوبی کانکت)

 https://utec.ut.ac.ir/documents/14446870/15157741/connect.exe

پس از اجرای برنامه فوق، لینک جلسه  را در آن کپی و پس از تأیید و درج نام، به محیط سخنرانی وارد خواهید شد.

 


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید