نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار مدیریت تقاضای انرژی ، کمک به تامین انرژی در آینده با مدیریت تقاضا - 26 مهر

وبینار مدیریت تقاضای انرژی ، کمک به تامین انرژی در آینده با مدیریت تقاضا - 26 مهر


موضوع: "مدیریت تقاضای انرژی ، کمک به تامین انرژی در آینده با مدیریت تقاضا "

 تاریخ: دوشنبه ۲۶ مهر   ۱۴۰۰

زمان : ساعت ٢١ تا ٢٢ بوقت ایران

محیط ارایه : اسکایپ
https://join.skype.com/Dbu4hAmjy8Wa

ارائه دهنده : دکتر محمود افشار  

سمت : عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه صنعت نفت