نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وبینار مهارت های نرم در کسب فرصتهای شغلی

وبینار مهارت های نرم در کسب فرصتهای شغلی


 

وبینار مهارت های نرم در کسب فرصتهای شغلی برای دانشجویان و دانش آموختگان
لطفا برای ثبت نام، به آیدی تلگرام کمیته مهندسی شیمی پیغام بدهید:
 chemteh@