نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وصول تاییدیه تحصیلی / معافیت تحصیلی

وصول تاییدیه تحصیلی / معافیت تحصیلی


 

اطلاعیه

 

 به اطلاع کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل مقطع کارشناسی می رساند تا قبل از بازه ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 01-1400 نسبت به وصول تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی/ معافیت تحصیلی به اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی اطمینان حاصل کنند. جهت راهنمایی به سایت معاونت آموزشی پردیس دانشکده های فنی به آدرس engeducation.ut.ac.ir قسمت راهنمای درخواست های آموزشی مراجعه نمایند.

 

  • لازم به ذکر است در صورت عدم وصول مدارک فوق به اداره آموزش پردیس دانشجویان مجاز به انتخاب واحد نمی باشند.

 

اداره آموزش
و تحصیلات تکمیلی  پردیس دانشکده های فنی
1400/05/04