نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وظایف کارشناس

وظایف کارشناس


وظایف و اختیارات نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

1392/10/03

 

با سلام و احترام

 وظایف و اختیارات نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به شرح زیر اعلام می گردد:

1- اطمینان از صدور مجوز دفاع توسط معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس و لحاظ نمودن نمرات تشویقی و تنبیهی بر اساس آن در جلسه دفاع؛

2- اعلام رسمیت جلسه دفاع پس از اطمینان از حضور هیات داوران به شرح زیر:

 - در مقطع کارشناسی ارشد: استاد/ اساتید محترم راهنما (حداقل استاد راهنمای اول)، داور خارجی و داور داخلی ( فرض بر این است که داور داخلی نماینده تحصیلات تکمیلی می باشد.)  

- در مقطع دکتری: استاد/ اساتید محترم راهنما، دو داور خارجی، دو داور داخلی ( فرض بر این است که یکی از داوران داخلی نماینده تحصیلات تکمیلی می باشد.)                                                                                                                                                                   

3- مدیریت جلسه و تعیین زمانبندی بر مبنای زمان تقریبی ۳۰ دقیقه برای ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد و ۴۰ دقیقه برای ارائه رساله دکتری و تقاضا از خانواده دانشجو برای ترک جلسه دفاع در هنگام پرسش و پاسخ و ترک کلیه حضار به جز هیات داوران در زمان شور برای تعیین نمره پایان نامه/ درجه رساله.

4- در صورت عدم اتفاق آرای اعضا هیات داوران برای نمره/درجه،  به صورت کتبی و محرمانه نمره را دریافت نموده و میانگین نمرات را به عنوان نمره/درجه کمیته داوری تعیین نماید.

خواهشمند است دستور فرمایید این وظایف به نمایندگان محترم برای هر جلسه دفاع یادآوری گردد.