نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پنجمین کنفرانس علوم و فناوری شیمی کاربردی: نفت، گاز و پتروشیمی

پنجمین کنفرانس علوم و فناوری شیمی کاربردی: نفت، گاز و پتروشیمی


 پنجمین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: نفت، گاز و پتروشیمی توسط انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران برگزار می شود.
بدینوسیله از کلیه پژوهشگران و محققان جهت ارائه دستاوردهای علمی خود و شرکت در این همایش دعوت به عمل می آید.
لازم به ذکر است اعضای انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران از 20 درصد تخفیف جهت شرکت در کنفرانس برخوردارند.
 
 
با تشکر دبیرخانه کنفرانس