نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چارت.سرپرست آزمایشگاهها

چارت.سرپرست آزمایشگاهها


 
                                                                                                                سرپرست آزمایشگاهها                                                                                                   
 
 
 
      hashemi motlagh   abolghasemi  
           sotodeh
  ghorbanian
  دکتر قدرت الله هاشمی مطلق  دکتر حسین ابوالقاسمی   دکتر رحمت ستوده دکتر سهرابعلی قربانیان
 

مواد و فرایند های

پیشرفته پلیمری

 فرایند های جداسازی

 و فناوری نانو

  سیستم های چند فازی آنالیز
       
 
         
         
       hashemi motlagh motahari
          mostofi
tavakoli
    دکتر قدرت الله هاشمی مطلق دکتر سیامک مطهری دکتر نوید مستوفی دکتر امید توکلی
 

نفت

خواص و مواد پلیمری

     

سیستم های چند فازی نفت
               
 

 

  ghorbanian   kafashi2   ghorbanian payamezahedi
  دکتر سهرابعلی قربانیان  دکتر بابک کفاشی دکتر سهرابعلی قربانیان دکتر پیام زاهدی
 

کنترل فرایند

شیمی فیزیک

           

شیمی تجزیه

     

شیمی آلی

 

    
 
    bahman dr.fatemi hashemi motlagh homanfatorechi
   دکترحسین بهمنیار دکتر شهره فاطمی دکتر قدرت الله هاشمی مطلق دکتر هومن فتوره چی
 

استخراج مایع -مایع

فرایند جذب سطحی

           

فرایند پلیمرها

     

مکانیک سیالات
       
 
 
  zarghami     khodadadi   mortezavi mosavian
  دکتر رضا ضرغامی دکتر عباسعلی خدادادی دکتر یدالله مرتضوی دکتر سید محمد علی موسویان
 

داروسازی

کاتالیست و مهندسی شیمی

           

کاتالیست ومهندسی شیمی

     

استخراج مایع -مایع
   
 
 
  mehrnia      sotodeh       shariati.JPG hamidi
  دکترمحمد رضا مهرنیا دکتر رحمت ستوده       دکتر مجتبی شریعتی نیاسر      دکتر علی اصغر حمیدی
 

فرایند غشایی و تصفیه پساب

شبیه سازی فرایند ها

           

      پدیده های انتقال و نانوفناوری

     

     جداسازی چند جزئی