نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چارت.مرکز فناوری اطلاعات

چارت.مرکز فناوری اطلاعات


                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 

 

 

 

khodadadi dr salehi scan0001

 

رئیس قطب ارتقا نفت سنگین و باقیمانده

 

سرپرست کارآموزی

 

رئیس مرکز کامپیوتر

دکتر عباسعلی خدادای دکتر محمد نجفی دکتر نسیم طاهونی
                 
rezome1
                 
rezome1