نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چارت.معاونت پژوهشی

چارت.معاونت پژوهشی


                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                 
 

 
ghorbanian homanfatorechi payamezahedi

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

معاونت پژوهشی

 

معاونت اداری و مالی

دکتر زهرا منصورپور دکتر امید توکلی دکتر پیام زاهدی
                 
                 
rezome1