نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چارت.کمیته جذب و استخدادم

چارت.کمیته جذب و استخدادم


 

 
 
 
  tavakoli bahman homanfatorechi mosavian
  دکتر امید توکلی دکتر حسین بهمنیار دکتر هومن فتوره چی دکتر سید محمد علی موسویان
 
rezome1
rezome1
rezome1
rezome1
 
 
khodadadi payamezahedi hamidi jafari
دکتر عباسعلی خدادادی دکتر پیام زاهدی دکتر علی اصغر حمیدی دکتر سید حسن جعفری
rezome1
rezome1
rezome1
rezome1
 
 
 
 
test4
 
test4
         
test4
 
ghorbanian
               دکتر سهرابعلی قربانیان
                                                                                                   
rezome1