کاربرد آمار و طراحی آزمایش‌ها در رشته‌های علوم و مهندسی - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- سه‌شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۳

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

کاربرد آمار و طراحی آزمایش‌ها در رشته‌های علوم و مهندسی

کاربرد آمار و طراحی آزمایش‌ها در رشته‌های علوم و مهندسی


کاربرد آمار و طراحی آزمایش‌ها

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات


نویسندگان : دکتر شهره فاطمی ؛ خانم مائده سلماسی

مترجم : دکتر محمدمهدی منتظر رحمتی

ناشر: دانشگاه تهران

586 صفحات: 1,094

تاریخ انتشار: 1397

معرفی کتاب


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید