نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه دروغ هایی که به خودمان می گوییم - 7 شهریور

کارگاه دروغ هایی که به خودمان می گوییم - 7 شهریور


مجموعه کارگاههای تابستان ١٤٠٠ مرکز مشاوره دانشگاه تهران

 با هدف ارتقا سواد سلامت روان
 
موضوع: دروغ هایی که به خودمان می گوییم

  یکشنبه ۷ شهریور
 ساعت: ۱۶ الی ۱۸

 مدرس: دکتر مجید مردی

 لینک ورود اسکای روم:‏

‏Counseling.ut.ac.ir/tv

‏ لینک ورود آپارات:

‏https://www.aparat.com/moshaverehvasalamat/live

 اینستاگرام مرکز مشاوره دانشگاه تهران
‏ http://instagram.com/utcounseling

لازم به توضیح است این لینک ساعت ۱۵:۵۰فعال می شود.

‏ کانال اطلاع رسانی کارگاه ها
@UTworkshops