نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کالیبراسیون کمیت های اصلی

کالیبراسیون کمیت های اصلی


کالیبراسیون کمیت های اصلی

92/11/05

به پیوست نامه شماره 10978  مورخ 92.10.4  پژوهشگاه استاندارد جهت همکاری در زمینه کالیبراسیون کمیت های اصلی به استحضار می رسد. خواهمشند است دستور فرمائید درخصوص اطلاع رسانی به آزمایشگاه های آن پردیس/ دانشکده / مرکز/ موسسه، اقدام لازم مبذول فرمایند و درصورت آمادگی همکاری با پژوهشگاه استاندارد، مراتب به این اداره کل منعکس گردد. با تشکر

 

دانلود پیوست