نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه‌های اول تا سوم المپیاد مهندسی شیمی توسط دانشجویان دانشگاه تهران

کسب رتبه‌های اول تا سوم المپیاد مهندسی شیمی توسط دانشجویان دانشگاه تهران


کسب رتبه‌های اول تا سوم المپیاد مهندسی شیمی توسط دانشجویان دانشگاه تهران

1397.04.16

دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران در المپیاد مهندسی شیمی غیرمتمرکز سال ۱۳۹۷ قطب تهران رتبه‌های اول، دوم و سوم را کسب کردند.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از دانشکده مهندسی شیمی، محمد فلاح بزرگی، علی ملوندی و غزاله مظفری، دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکده‌های فنی، طبق اعلام رسمی سازمان سنجش در المپیاد مهندسی شیمی غیرمتمرکز سال ۱۳۹۷ قطب تهران (متشکل از دانشگاه‌های شهر تهران) با احراز رتبه‌های اول، دوم و سوم، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران را صدرنشین این المپیاد ساختند.

منتخبین المپیاد غیرمتمرکز سال ۱۳۹۷