نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه های تک رقمی کنکور کارشناسی ارشد، توسط دانشجویان دانشکده فنی کاسپین

کسب رتبه های تک رقمی کنکور کارشناسی ارشد، توسط دانشجویان دانشکده فنی کاسپین


کسب رتبه های تک رقمی کنکور کارشناسی ارشد، توسط دانشجویان دانشکده فنی کاسپین

1397.03.20

کسب رتبه های تک رقمی کنکور کارشناسی ارشد، توسط دانشجویان دانشکده فنی کاسپین

 

دانشجویان دانشکده فنی کاسپین توانستند رتبه های تک رقمی کنکور کارشناسی ارشد را کسب نمایند.

به گزارش روابط عمومی پردیس، محمد شفیعی با کسب رتبه ۶ کنکور کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی و مجتبی حسینی با رتبه ۷ در رشته بیوتکنولوژی افتخار دیگری را برای پردیس دانشکده های فنی به ارمغان آوردند.

روابط عمومی، این موفقیت را به اعضای خانواده بزرگ فنی تبریک می‌گوید.