کنفرانس بین‌المللی علوم و فناوری نانو - صفحه اصلی - دانشکده مهندسی شیمی
- شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

اخبار آموزشی

کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

آرشیو تمامی اخبار

رویدادها

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

شماره یازدهم خبرنامه دانشکده مهندسی شیمی - زمستان ۱۴۰۲ منتشر شد

کنفرانس بین‌المللی علوم و فناوری نانو

کنفرانس بین‌المللی علوم و فناوری نانو


 پردیس ارس دانشگاه تهران در نظر دارد"کنفرانس بین‌المللی علوم و فناوری نانو" را به صورت مجازی در سال جاری در تاریخ 30 دسامبر 2020 (چهارشنبه 10 دی ماه) از طریق اتاق مجازی زیر برگزار نماید.

 

 http://vclas9.ut.ac.ir/aras1

برای مشاهده برنامه کنفرانس اینجا کلیک کنید.


رویدادها

نشریات داخلی

کنفرانس ها

 معرفی کتاب

مجموعه کتب اساتید دانشکدهمرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران

chemical

مرکز یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران
https://elearn.ut.ac.ir

نشریه دانشکده مهندسی شیمی

chemical

نشریه دانشکده مهندسی شیمی
لطفا کلیک کنید

تقویم آموزشی

chemical

تقویم آموزشی
لطفا کلیک کنید

انستیتو گاز طبیعی مایع

chemical

انستیتو گاز طبیعی مایع
لطفا کلیک کنید

آزمایشگاهها

chemical

آزمایشگاهها
لطفا کلیک کنید

انستیتو مهندسی نفت

chemical

انستیتو مهندسی نفت
لطفا کلیک کنید

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

chemical

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات
لطفا کلیک کنید

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی

chemical

مرکز توسعه مهارتهای مهندسی
لطفا کلیک کنید