نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

.

.


حمایت از پایان نامه دانشجویی و پروژه های اساتید توسط دآآد آلمان

1396.04.12

به پیوست جدول زمان بندی DAAD برای حمایت از دانشجویان ایرانی مقطع دکتری و نیز اساتید محترم (پروژه های مشترک،...)، تقدیم می گردد.

DAAD Project Funding.pdf

DAAD Scholarship for Individuals.pdf